Volg onze acties op facebook

Onze groene omgeving wordt bedreigd ! 

Notre cadre tranquille et verdoyant est menacé !            

Wie onze acties wil steunen voor het behoud van open ruimte, leefbaarheid en verkeersveiligheid in en rond de site van de Vlamoven, kan dat doen door deel te nemen aan onze acties of door ons financieel te steunen met een storting op rekeningnummer van het actiecomité De Vlamoven: BE82 1030 8254 7068

 

 

 

Op 29/09/2022 besliste de gemeenteraad van Huldenberg unaniem om in de nabije toekomst een gloednieuw buiten sportcomplex te bouwen op de locatie tussen de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat in Huldenberg!

Het gebied staat gekend als "De Vlamoven".

 

Deze beslissing om temidden van een woonwijk en groene omgeving een buitencomplex neer te zetten zorgt voor grote bezorgdheid en ongenoegen bij vele omwonenden zeker gezien de gemeente op een NIET-transparante wijze tewerk zijn gegaan en nog steeds ! 

 

Waar gaat het hier over ?

 

Er komen vooralsnog 2 kunstgras voetbalvelden en minstens 1 trapveld, een tribune voor 400 personen, een parking voor 200 wagens, een kantine, kleedkamers en 3x3 basketvelden alsook andere infrastructuur voor sporten die nog bevestigd moeten worden waaronder padel, basket, bmx en skate park afhankelijk van de subsidies die de gemeente zou ontvangen hiervoor.

__________________________

 

Handen af van onze rustige, groene buurt !

__________________________

 

Wie wordt hierdoor direct en indirect getroffen ?

 

  •   34 gezinnen binnen 100 meter
  • 120 gezinnen binnen 300 meter
  • Inwoners in de ruime omgeving (centrum Huldenberg,Koxberg, Breembosstraat, Neesveld, Smeysberg, ...) zullen dagelijks overlast ondervinden van voortdurend lawaai, druk verkeer, onveiligheid, lichtvervuiling, ... (7 dagen op 7 en op alle tijdstippen van de dag !)

 

Voor dit project is de gemeente van plan om 6,7 ha aan te kopen terwijl er maar 3 ha nodig zijn! Wat er met de overige grond gaat gebeuren is nog niet toegelicht.

 

Het gewestplan moet nog gewijzigd worden, en er komt nog een ruimtelijk uitvoeringsplan m.a.w. er moet NU ACTIE ondernomen worden om dit megalomane project een halt toe te roepen.

 

Waar zetten wij ons voor in :

 

  • Bescherming van bewoners en natuur tegen LICHT-, LAWAAIHINDER en OMGEVINGSVERVUILING.

 

  • Behoud van VERKEERSLUWE, RUSTIGE, VEILIGE EN GROENE WOONWIJK waar bewoners zich thuisvoelen en kunnen heropladen.

 

  • Behoud van NATUURWETENSCHAPPELIJKE ESTETISCHE EN HISTORISCHE WAARDE van de sites ( GEEN wijzigingen van het gewestplan en ruimtelijk uitvoeringsplan)

 

  • Behoud van de SYMBIOSE tussen LANDBOUW, RECREATIE, EN BEWONERS

 

 

Voor alle duidelijkheid, het actiecomité is niet tegen voetbal of sport op zich maar VOOR het behoud van een leefbare WOONwijk waar er in een RUSTIGE, GROENE omgeving samengeleefd wordt. 

 

Als vereniging zijn we politiek-neutraal en wensen we de inwoners op een correcte manier te informeren.

 

 

Teken jij ook onze petitie !

https://openpetition.eu/!devlamoven

Actiecomité De Vlamoven
Huldenberg

Het is nog niet te laat !     

Wij  kunnen het tij nog keren.

googlef601816cacfe2f15.html
googlef601816cacfe2f15.html

Brochure

         01/04/2023

NL           FR

Laatste nieuws  - Niets is beslist! 

 

HET IS NOG NIET TE LAAT  EN ZEKER NIET BESLIST !!!

 

De gemeente Huldenberg maakt duidelijk in hun website dat de locatie is beslist!  Laat u vooral niet afleiden.  Deze beslissing is niet gegrond , wordt aangevochten en kan nog jaren aanslepen.

 

Ook als burger kan je het verschil maken!

Online petitie afgesloten (27/4/2023) via https://openpetition.eu/!devlamoven

 

04/12/2023 :  Tijd om er weer in te vliegen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedemorgen leden, buren en sympathisanten
 

Waar staan we op 01/12/2023?

 

Het gevoel van een beslissing die boven de hoofden van de burger is genomen, groeit sterker en sterker. Wij vinden dat openheid, correcte informatie, overleg en samenwerking met de burgers onmisbaar zijn voor een goed bestuur. Daarom willen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden over het verloop van het dossier ‘Buitensportcomplex Huldenberg’.

 

Dit weekend werd onze nieuwsbrief ( zie bijlage ) verdeeld in groot Huldenberg.
Sommigen onder jullie zullen ook een nieuwe affiche ( zie bijlage ) gekregen hebben of kunnen deze terug vinden in de brievenbus. Dit zijn affiches om op te hangen aan het raam.
Mocht iemand van jullie nog een nieuwe affiche wensen, gelieve ons dit te laten weten.

Actiecomité De Vlamoven

 

 

Andere talen FR/GB hier:

 

 

 

 

29/04/2023 : 900 Huldenbergenaren en 300 sympathisanten getekend!

Donderdag vertrok een protestmars van aan de locatie Vlamoven naar het gemeentehuis van Huldenberg om er rond 19 uur bij de start van de gemeenteraad de petitie te overhandigen. 

Alvast dank aan de voltallige gemeenteraad om ons te ontvangen!

Het is duidelijk dat we er niet alleen staan. De vereniging is intussen een hecht team geworden van buren en sympathisanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als zo'n plannen letterlijk ver van je bed zijn, dan laten ze een mens wellicht koud. Niet zo als de hele zaak in je achtertuin komt te liggen. Bovendien zou de omgeving overstelpt worden door autoverkeer van bezoekers en deelnemers. Het gemeentebestuur ontving het mooie naslagwerk van 95 paginas compleet ingebundeld.

Verschillende nieuwskanalen berichten uitvoerig onze actie.

 

PIT-Nieuws  (28/4/2023)  Huldenbergenaren overhandigen petitie

Lees hier het artikel...

ROB     (28/04/2023)  Protestwandeling in Huldenberg tegen nieuw sportcomplex

Lees hier het artikel...

VRT Nieuws  (28/4/2023) Inwoners van Huldenberg protesteren met mars, muziek en petitie tegen plannen

Lees hier het artikel...

 

27/04/2023 :   Overhandiging petitie gemeenteraad

Nu donderdag 27 april om 19u gaan leden en sympathisanten van het Actiecomité de Vlamoven in Huldenberg een petitie aan de Gemeenteraad overhandigen.

In deze succesvolle petitie, die werd ondertekend door meer dan 1100 inwoners en sympathisanten, verzetten de buurtbewoners zich tegen de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2022 om een nieuw openluchtsportcomplex op te richten op de site Nijvelsebaan, Zavelstraat en Stroobantsstraat, de ‘Vlamoven’ genoemd. We verzamelen om 18u aan de Vlamovensite en stappen daarna, met ons strijdlied, via de Stroobantsstraat en de Koxberg naar het Gemeenteplein waar om 19u de petitie overhandigd wordt aan de gemeenteraad. Allen welkom !

 

26/01/2023 :   Waar staan we op 15/1/2023:
De oorspronkelijke oppervlakte van 6,6ha is sinds de start van het project 8,3ha geworden, of zo maar even de volledige open ruimte tussen Zavelstraat, Nijvelsebaan en de Stroobantsstraat. “Het merendeel zal VERHARD worden om zo flexibel mogelijk te kunnen omspringen met deze ruimte” zoals uitgelegd door de burgemeester op het informatiemoment van 16/11/2022. En dit terwijl de gemeente op 12 januari 2022 de ontharding van het Gemeenteplein tegen 2026 aangekondigd heeft, om onze regio klimaatrobuust te maken. Begrijpe wie begrijpen kan!
Bovendien is het door de gemeente voorziene budget van 1.850.000€ totaal ONREALISTISCH om het project in te plannen in de woonwijk van de Vlamoven. Gelijkaardige recente projecten kosten meer dan het dubbele, alleen al aan infrastructuur. Het is nu reeds duidelijk dat er onvoldoende financiële middelen zullen zijn voor groenbuffers en verkeersveiligheid.
Is een project als dit buitensportcentrum wel geoorloofd en nog verantwoord? De schuldenlast per inwoner van Huldenberg zal tegen 2025 bijna 50% gestegen zijn tegenover 2020. Wie gaat dit project betalen?
Waarom noemt onze gemeente deze locatie kernversterkend? Dit gebied is gelegen op meer dan 20 minuten stappen van het centrum van onze gemeente (met 49 hoogtemeters) en zonder een veilige voetganger- en fietsinfrastructuur. Verbindingen met het openbaar vervoer zijn sporadisch te noemen in het weekend. Dit zal er voor zorgen dat iedereen met de auto zal blijven komen sporten, wat toch niet meer van deze tijd is en zeker niet toekomstbestendig?

 

22/01/2023  : Devlamoven nu ook lid van de Bond Beter Leefmilieu

We maken nu deel uit van een sterk netwerk dat voluit gaat voor een duurzame samenleving.  Met een bereik van meer dan een miljoen Vlamingen, duizenden bedrijven en de belangrijkste beslissingsmakers in Vlaanderen zorgen ze voor impact en ondersteuning op maat. 

Onze samenwerking is vooral ter verbreding van de kennis over milieu en transities.  Tevens  kan de Bond Beter Leefmilieu assiseteren onze belangen te vertegenwoordigen bij overheden en andere doelgroepen.

 

 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/leden

 

 

 

 

18/01/2023 :  Open petities worden verlengd in tijd tot 22 februari!  

Beste Huldenbergenaar, 

Steun ons via de openpetitie die in tijd verlengd wordt op https://openpetition.eu/!devlamoven

Het is zeker nog NIET BESLIST ! Niet in onze rustige woonwijk!

Reeds 715 buren hebben de petitie getekend tegen het megalomane buiten sportcomplex. Dit is de volgende stap in het proces met name het afsluiten van de petitie ( papieren en online versie ). U tekent toch ook?

Alvast bedankt !

 

13/01/2023 :  Overzicht bezwaren buurtbewoners deadline 12/1/2023

Allereerst willen we jullie bedanken voor de talrijke directe hernieuwde bezwaren die ingediend zijn bij de gemeente. ( +170 bezwaren )

De volgende stap in onze lijst aan acties tegen het megalomane buiten sportcomplex is het afsluiten van de petitie ( papieren en online versie ) en dit tegen 22/01/2023.  We zouden jullie nog willen vragen om de komende dagen nog een inspanning te doen om extra handtekeningen in te verzamelen, bij voorkeur van inwoners van groot Huldenberg.

Momenteel zitten we aan 611 handtekeningen (waarvan 70% van inwoners van Huldenberg), en we streven naar meer dan 1000 handtekeningen. 

Dit kan nog steeds via de papieren versie (zie bijlage) of online via https://openpetition.eu/!devlamoven - Ja, ik teken voor een leefbare omgeving rond de Vlamoven en tegen de verharding van 8ha landbouwgrond - Online petition (openpetition.eu).

 

 

18/12/2022  : PARAADT BUITENSPORTCENTRUM

Op 8 december 2022 legde het schepencollege de uitgelote ledenlijst vast. Vele buren van de vlamoven waren van de partij om ook hier cooperatief te zijn.  Op 15 december 2022 kwam de Paraadt de eerste keer samen.

Het is duidelijk nog NIET beslist. Weerom kwamen er een massa aan parameters naar boven die over het hoofd werden gezien.   Sorry, maar het is NIET de juiste locatie! Wij gaan verder in ons bezwaar!

 

Link :  https://huldenberg.be/nl/paraadt-buitensportcentrum

Leden paraadt : https://huldenberg.be/sites/default/files/2023-01/uittreksel_cbs_Samenstelling%20Paraadt%20Buitensportcentrum%20%282%29.pdf

Verslag paraadt : https://huldenberg.be/sites/default/files/2023-01/Paraadt-buitensportcentrum-151222-verslag-na-feedback.pdf

 

14/12/2022 : Bankrekening 

Ondertussen is de bankrekening van de Vlamoven ook actief en kunnen we onze persoonlijke bijdrage voor 2023 storten op volgend rekening nr: 

BE82 1030 8254 7068   -  Actiecomite de Vlamoven – 3040 Huldenberg.  

Gelieve jullie familienaam en jaar onderaan te melden op de overschrijving.  Zoals afgesproken in onze laatste vergadering is de bijdrage per gezin 250 euro of meer.

Sympatisanten die onze actie een warm hart toedragen mogen natuurlijk naar eigen keuze een bijdrage storten op bovenstaande rekening.

Het financieel team zal een halfjaarlijks overzicht opmaken van alle van inkomsten en uitgaven.

 

13/12/2022 : Kaap van de 500 handtekeningen bereikt

Beste buren en sympathisanten, proficiat ! Kaap van de 500 handtekeningen bereikt! Op naar meer!

Tevens kan onze teamspirit niet stuk na ons gezellig samenzijn aan de kerstmarkt in Huldenberg. Ons voorstel is tijdens de eindejaarsperiode nog eens verder een informatieronde te doen. Ondertussen kunnen er natuurlijk nog altijd petities ingediend worden, dit kan nog altijd online via onze website ( https://openpetition.eu/!devlamoven ), via de papieren versie.

 

25/11/2022 : Goed nieuws.

Gezien het laatste magazine van de Provincie Vlaams-Brabant, zijn we er zeker van dat we ook op hun steun gaan kunnen rekenen om onze landelijke open omgeving te behouden. Behoud van open ruimtes is een must!

Cover van tijdschrift November 2022 van de Provincie Vlaams-Brabant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2022 : “Ja, ik teken de petitie! Voor een leefbare omgeving rond de Vlamoven en tegen de verharding van 8ha landbouwgebied.”

De schriftelijke petities bij de omwoners waren een success! Vele Huldenbergenaars stemmen tegen de initiatieven op de Vlamoven. Hebt u al onze petitie getekend? Dit kan nog steeds nu ook online! 

 

https://openpetition.eu/!devlamoven

 

12/11/2022 : Hang jij ook onze affiche op

Ons team is volop aan het flyeren en affiches hangen reeds overal!

Bedankt hiervoor ! De grootte van de site en de onduidelijkheid van de invulling baart omwonenden zorgen! We zien dat velen ONVOLDOENDE of NIET correct geïnformeerd zijn. De affiches kleuren onze woonwijken!

Nog geen affiche? Stuur ons een berichtje.

 

08/11/2022  :  Video toekomstig voetbalstadium

Beste Burgers, overal wordt er aangedrongen tot betonstop en tegen verdere verharding van onzen gebieden om het grondwater op peil te houden. Wel, voor de gemeente Huldenberg gelden blijkbaar andere regels. De gemeente gaan met hun megalomaan buitensport site 3,3 ha in een agrarisch gebied verharden met 2 voetbalvelden met kunstgras, 2 trapvelden met kunstgras, parking >200 plaatsen met nog overflow mogelijkheden op de site, kantine, tribune >400 man en kleedkamers, basketbalvelden en nog niet nadere benoemde andere sportactiviteiten die een harde ondergrond vragen om niet te spreken van alle bijkomende CO2 uitstoten door de nodeloze verplaatsingen naar de nieuwe centrale site. De vraag of we op een cruciaal moment in de strijd tegen klimaatverandering niet is extra zouden moeten doen komt zeker niet op bij het gemeentebestuur van Huldenberg! Dit kan toch niet! We roepen op tot acties!

Bijgaand hier links een voorbeeld tot wat het RUP in staat is. No limits. Zelfs extra loodsen, ea zijn mogelijk

 

05/11/2022   

Artikel in HLN : Ons actie comité krijgt gehoor : Vijgen-na-pasen-huldenberg-wil-inwoners-betrekken-bij-verdere-verloop-van-aanleg

 

03/11/2022  :  

Ondertussen hebben we de bevestiging dat het info -en participatiemoment zal doorgaan op woensdag 16/11 om 20u in de zaal ’t Pijlijser ( R. Borremansstraat 2 – Huldenberg ).  Graag zouden we jullie oproepen om met zo veel mogelijk aanwezig te zijn om onze afkeer te tonen voor dit megaproject!

ALLEN AANWEZIG !!

HOPENLIJK TOT 16 november

 

02/11/2022

Op het college van 13/10/2022 werd een paraadt goedgekeurd voor de oprichting van het buitensportcentrum. Tot op 27/10/2022 hebben de directe omwonende nog steeds geen informatie ontvangen van het gemeente over de startnota en informatievergadering. Op de gemeenteraad (publieke zitting) van 27/10/2022 stond het punt nog altijd niet op de agenda! Duidelijke politieke strategie om tijd te winnen in proces? Eén gemeenteraadslid heeft een aantal vragen durven stellen op het einde van de vergadering: “ Wanneer en langs welke weg zal deze starten? Wat met het huidige voetbalveld en de staat waarin het verkeert?” En een derde vraag werd niet beantwoord en ook uit te notulen geschrapt. De Burgemeester heeft een blijkbaar uit de lucht gegrepen antwoord gegeven “een oproep zal gepubliceerd worden in het volgende gemeentemagazine dat uitkomt na 7/11. De infovergadering vindt waarschijnlijk plaats op 16/11/2022. Wat de huidige grasmat betreft zullen er gesprekken opgestart worden met leveranciers inzake vervanging.” Het Actiecomité de Vlamoven roept op tot acties!

 

26-10-2022

“Beste inwoners van Huldenberg, jullie dachten dat de gemeente Huldenberg zijn inwoners tijdig op de hoogte brengt van bestuursbeslissingen die zij nemen over en voor hun inwoners. Niets is minder waar! Onze gemeenteraadsleden zijn absoluut niet transparant en doen geen publieke communicatie van genomen beslissingen. Zij nemen belangrijke stappen zonder hun inwoners tijdig te informeren waardoor inspraakmomenten verkort worden. Je kan je de vraag stellen of zij dit over het hoofd zien of maakt het deel van een politieke strategie? Zo hebben onze gemeenteraadsleden in het dossier van het Buitensportcentrum Huldenberg, hun inwoners nog steeds niet geïnformeerd over een startnota over een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied van DeVlamoven. De startnota werd gestart en reeds opgeladen op 6/10/2022 op de site van de overheid door het extern bureau aangeduid door de gemeenteraad van Huldenberg. Door zo te handelen hebben zij 30 dagen gewonnen in een informatie proces van 60 dagen! Schandalig heren en dames van de gemeenteraad, schepencollege en gemeentebestuur!”

Beste burgers het staat er ter uwer beschikking om te reageren!

 

LINK START RUP : https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/57b32a3e-1613-4208-8fea-a409d6f21d0f

 

 

 

25/10/2022 :  Actiecomité de Vlamoven: Waar spreken we over? Het gemeentebestuur van Huldenberg heeft in alle stilte gezocht naar een nieuw stuk grond van 6ha om een loods, containerpark en buitensportcomplex op te richten. De huidige inplanting van het voetbalterrein in Huldenberg voldoet blijkbaar niet meer. Dat ligt half in woongebied, half in natuurgebied, zorgt occasioneel voor geluids- en verkeersoverlast en is te klein geworden om de groeiende club adequaat te bedienen. In januari 2021 heeft het gemeentebestuur gezichtsverlies geleden als ze gezamenlijk (13 stemmen voor en 4 onthoudingen) een duidelijke keuze gemaakt hebben. Ze zouden hun megaloloom buitensportcomplex project, à la “OHL of KAA Gent stijl”, uitbouwen op het plateau van Duisburg nl. “Kerkeveld”. Hoe is dat mogelijk? Een prachtig stuk landschappelijk gebied. De gemeenteraad had al de opdracht gegeven op 28/1/2021 aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige acties te ondernemen om deze percelen te verwerven. Gelukkig hebben de omwonende dit kunnen tegenhouden. Nu hielden ze hun 2de keuze zo lang mogelijk stil uit vrees voor een nieuw negatieve reactie van de omwonenden. En die is er nu door het Actiecomité De Vlamoven. Wij roepen op tot acties!

Wie zijn wij ? Bezwaarschrift  

 

Het actieteam ‘Actiecomité De Vlamoven’ is volop in beweging. Wij vormen een hechte groep buren, inwoners van Huldenberg tesamen met participanten en sympathisanten. We zijn politiek-neutraal en hebben als doel de inwoners te informeren en het rustige en groene karakter van de woonwijk veilig te stellen.  

 

Als burger staat het u vrij om als betrokkene, die niet akkoord is met de beslissing van de gemeenteraad, om zoveel mogelijk de 

Wij danken u voor uw medewerking !

 

Ook als burger kan je het verschil maken! Schrijf zo VLUG MOGELIJK de verschillende instanties aan (gemeente, provincie, Vlaamse gemeenschap…) om te laten weten dat je NIET AKKOORD gaat met deze beslissing.  

 

Op onze website vind je de nodige adressen, links en een voorbeeld ‘protest-brief’.  

 

Voorbeelden zie doc file ter download  in bijlage en onderaan deze site.

 

DOC FILE ter download  :  Doc word file

 

Uw schrijven te richten op :    https://www.huldenberg.be/nl/bestuur/klachtenbehandeling  met email aan omgeving@huldenberg.be

 

Graag een kopie van uw schrijven aan actiecomite.devlamoven@gmail.com  waarna u opgenomen wordt in het ledenbestand.

 

 

 

Gelieve ons te contacteren voor financiele steun rechtstreeks of via sponsoring.

 

Actiecomite De Vlamoven – 3040 Huldenberg

Rekening : BE82 1030 8254 7068 

 

 

 

In de Pers verschenen

 

PIT-Nieuws  (28/4/2023)

Huldenbergenaren overhandigen petitie

Lees hier het artikel...

 

ROB     (28/04/2023) 

Protestwandeling in Huldenberg tegen nieuw sportcomplex

Lees hier het artikel...

 

VRT Nieuws  (28/4/2023)

Inwoners van Huldenberg protesteren met mars, muziek en petitie tegen plannen

Lees hier het artikel...

 

Regiosport      (18/11/2022)     (gesponsorde info van OHR !)

Eersteprovincialer OHR Huldenberg breidt uit…

Lees hier het artikel...

 

ROB      (16/11/2022)

Al 250 mensen protesteren tegen komst sportcomplex in Huldenberg

Lees hier het artikel...

 

HLN      (04/11/2022)

Vijgen na pasen , Huldenberg wil inwoners betrekken bij verdere verloop & actie comité krijgt inspraak

Lees hier het artikel...

 

ROB TV   (30/09/2022)

Buurtbewoners bezorgd over plannen nieuw sportcomplex aan Nijvelsebaan in Huldenberg: "Schrik voor overmatig lawaai"

Lees hier het artikel...

 

PIT nieuws (30/09/2022)

Uiteindelijke locatie nieuw sportcentrum goedgekeurd

Lees hier het artikel

 

Het Nieuwsblad   (29/09/2022)
Bestemming gevonden voor nieuw buitensportcentrum, maar dat ziet buurt niet zitten: “Als deze locatie goedgekeurd wordt, laten we het hier niet bij” 
Lees hier het artikel...

 

HLN   (30/9/2022)

Nieuwe locatie voor sporttereinen goedgekeurd, tot grote ongerustheid van buurt.

Lees hier het artikel...

De Vlamoven staat voor menig inwoner als:      

ongerepte natuur in alle glorie

* een locatie met een historische karakter

* de plaats waar menig wandelaar al of niet met zijn hond gaat wandelen

* een vergezicht om u tegen te zeggen

* een genoegen de opgaande zon mee te maken

* de start van menige stoet in Huldenberg

* een oase van rust voor éénieder van ons

* de jaarlijkse terugkeerplaats voor honderden ganzen 

 

 

 

 

Foto onder : 

Mens en dier missen alweer een stukje natuur !

100 ganzen op hun jaarlijkse doortocht

gebruiken "De Vlamoven" als hun voederplaats

 

Contact redactie DeVlamoven.be : communicatie@devlamoven.be

 

Bezwaarschriften / Voorbeelden communicatie  

 

Als burger staat het u vrij om als betrokkene, die niet akkoord is met de beslissing van de gemeenteraad, om zoveel mogelijk de 

Wij danken u voor uw medewerking ! Bijgaand enkele schrijven gericht aan onze gemeente.

 

Beste Gemeenteraad Huldenberg,

 

Om met de deur in huis te vallen : kwaad zijn wij, buurtbewoners en gezinnen van het gebied rond de  Vlamovenkouter.  Waarom zal u zich misschien afvragen?

Zonder overleg of medeweten van de omwonenden en burgers van Huldenberg werd er beslist dat de locatie van de Vlamovenkouter de enige plaats zou zijn voor de oprichting van een nieuw buitensportcomplex. Dit in een gemeente die participatie van de burger hoog in het vaandel draagt.

Onze omgeving riskeert nu omgevormd te worden van een prachtige en rustgevend vergezicht tot een bebouwde zone met bijhorende luidruchtige en lichtvervuilende activiteiten en andere vormen van overlast (mobiliteit, …). Deze gedachte maakt dat we hier soms zelfs wakker van liggen.

We waren dan ook ontsteld op de gemeenteraad voorgesteld te krijgen dat er tijdens de studie besloten werd dat er geen of minimale overlast voor de omwonenden zou zijn? Hoe kan u dit nu zo zeggen en ons voor een voldongen feit zetten!

Daarbovenop betreuren wij ook de vaagheid van de plannen van het gemeentebestuur: hoe kan men nu een efficiënte locatie-onderzoek uitvoeren als men nog niet exact weet welke infrastructuur men wil bouwen? Ik hoor op de gemeenteraad en lees via de pers dat dan wel dat het in eerste instantie alleen over 2 voetbalvelden en een kleiner oefenterrein zou gaan en dat er daarbuiten enkel nog een aanvraag is voor 3x3 basketbal infrastructuur, maar ik kan me maar moeilijk voorstellen dat deze gebouwd zouden worden zonder kantine, tribune of parkings? Dit is het toch niet waard één van onze laatste Huldenbergse parels hiervoor op te offeren? Ik kan u alleen maar bevestigen dat het een grove fout zou zijn hier door mee te gaan en dit niet alleen voor de huidige generatie.

Met onze acties & klachten willen wij de Vlamovenkouter redden door het gemeentebestuur van Huldenberg en ook onze nationale politiekers een duidelijk en krachtig signaal te geven dat wij géén verandering van bestemming willen van deze prachtige locatie en er zeker geen buitensportcomplex op willen, nu niet en in de toekomst niet.

 

Hoogachtend,

Ondergetekende , Adres, Contactgegevens

 

 

 

 

 

 

Beste Gemeenteraad Huldenberg,

 

Teleurstelling, boosheid, onbegrepen, niet gehoord… zo voelen wij ons als buurtbewoners en gezin van de Vlamovenkouter en inwoner van Huldenberg. Jullie zien ons als ‘de inwijkelingen van Huldenberg’ maar hoe lang moet je in Huldenberg wonen om gehoord te worden? Misschien nog een belangrijkere vraag ‘waar/naast wie moet je wonen om gehoord te worden? Zonder overleg of medeweten van de omwonenden en burgers van Huldenberg werd er beslist dat de locatie van de Vlamovenkouter de enige plaats zou zijn voor de oprichting van een nieuw buitensportcomplex. Dit in een gemeente die participatie van de burger hoog in het vaandel draagt. Het is ons duidelijk dat de zaken al lang beklonken werden met een vest-broekzak operatie… en mensen van de gemeenteraad vooral in eigenbelang spreken. Het bijwonen van de gemeenteraad doet onze ogen openen. Diep ontgoocheld start ik dus met ons pleidooi:

We betreuren de vaagheid (zelf achterhouden van info) van de plannen van het gemeentebestuur: Hoe kan men een efficiënte locatie-onderzoek uitvoeren als de bestemming nog niet helder is?

De vraag naar een financieel plan wordt ontweken, dit terwijl 1/5 gezinnen kans lopen om in armoede te belanden in Huldenberg Houdt dit dan niet in dat er budgettair knopen zullen moeten doorgehakt worden om bewoners te ondersteunen (OCMW, onderwijs,…)

We betreuren dat opnieuw een groene parel, tussen woningen, moet opgeofferd worden omdat er geen lange termijnvisie was bij de politiek. We strijden graag voor de huidige, maar ook zeker voor de komende generatie. Met onze acties & klachten willen wij de Vlamovenkouter redden door het gemeentebestuur van Huldenberg en ook onze nationale politiekers een duidelijk en krachtig signaal te geven dat wij géén verandering van bestemming willen van deze prachtige locatie en er zeker geen buitensportcomplex op willen, nu niet en in de toekomst niet.

Jullie conclusie: Door de uitvoering van het RUP buitensportzone Huldenberg worden er geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van de mens-ruimtelijke aspecten, mobiliteit, gezondheid, hinder en veiligheid… Tijd om onze conclusie met jullie te delen

Er wordt zogenaamd ingezet om respect voor het omliggend landschap en de bebouwde omgeving

Dit stuk natuur omgeven door woonerven en -wijken zal al zijn rust verliezen. Zowel de grootte van het complex als de frequentie van de overlast van 29 ploegen die dagelijks actief trainen in combinatie met nog mogelijke uitbreiding van weten we veel wat…(maandag, dinsdag en donderdag van 18u-22u, woensdag van 16u30-22u, donderdag van 17u30-22u en in het weekend doorlopend van 9u tot in de vroege uren…) overstijgt alle draagkracht van omwonenden. Mensen hebben recht op ontspanning en sport. Daar zijn we het volledig mee eens. Maar deze locatie is wat ons betreft geen optie! Omwonenden/buurtbewoners hebben bewust gekozen voor een rustige, groene omgeving en wij vinden het zonder enig overleg onterecht dat we opgezadeld worden met dit megalomaan project. en de overlast die dit project met zich meebrengt.

Er worden groen zones gecreëerd aan de tuinzijden van bestaande woningen om zichthinder tot een minimum te beperken.

Over geluid wordt niets opgenomen en laat dit nu juist het grootste probleem zijn! Jullie nemen enkel de aanpalende woningen op in het verslag, met de woonwijken aanpalend aan de Nijvelsebaan wordt niet gedacht. In vogelvlucht zijn zij ook zeker de dupe. Er is weinig kans dat het geluid door groenbuffers aan de oost- en westrand wordt tegengehouden

 Er wordt gestreefd naar een optimaal ruimtegebruik zodat er bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor het buitensportcomplex, maar waardoor eveneens ruimte ontstaat voor meer groen, water, alsook functionele paden voor voetgangers en fietsers. Volgende elementen zijn hierbij essentieel:

Jullie willen de mogelijkheid bieden voor uitbreidingsmogelijkheden op dezelfde site = we zien wel waar we uitkomen….of is dit element wel helder voor jullie maar nog niet bestemd voor inwoners? Dit wordt dan mooi omschreven als de nodige flexibiliteit inbouwen zodat dit juridisch planinstrument maximaal kan inspelen op toekomstige, vandaag de dag nog niet gekende, duurzame ontwikkelingen… Men spreekt van voorziene sportactiviteiten (Het deel van het plangebied 6,6 ha waarvan voorlopig 3ha aan recreatief programma (programma is nog niet gespecifieerd) en een groenbuffer zal ingenomen worden. De oppervlakte van de noodzakelijke groenbuffers (dit wordt herkend) voor de integratie in de omgeving is hier niet in voorzien. Wel wordt er voorzien dat in deze groene parkzone zachte en harde activeiten zullen plaatsvinden. Groene parkzone ≠ groenbuffers.) en aanwezigheden van de gemeentelijke technische dienst. Jullie melden dat deze nauwelijks of geen invloed gaan hebben op de speciale beschermingszones in de omgeving… laat me toe te zeggen dan ook deze diensten  ’s morgens vroeg aan de slag gaan… dus gaan we van zowel ochtend - als avond geluidshinder en verkeer kunnen ‘genieten’

De uitbreidingsmogelijkheden op deze locatie worden al meegenomen. Het is nog koffiedik kijken wat de toekomst met zich meebrengt. Het boezemt ons dan ook geen vertrouwen in!

Uit het mobiliteitsplan bleek dat de fiets in beperkte mate wordt gebruikt in Huldenberg, grotendeels omwille van het reliëf. Laat staan dat deze locatie nu net op een veel hoger gelegen punt ligt dan het centrum van Huldenberg. Spelers zullen afgezet worden… Het buitensportcomplex bevindt zich in de rand van Huldenberg. Ze willen het terrein integreren in het landschap en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle rand vormen aan de ZO zijde van Huldenberg… maar hieruit vloeien 2 punten die jullie niet hard kunnen maken:

- naast een krachtige groenbuffer naar de omliggende woningen toe, willen jullie ook inzetten op het behoud van de wijdse zichten die nu ook al aanwezig zijn. Dit houdt in dat delen van dit gebied zo open mogelijk gehouden moeten worden.à Maar laat het nu eenmaal een feit zijn dat dit perceel volledig omgeven is door woningen?

 

 

Beste,

 

We vernamen via de pers dat de gemeenteraad een project heeft goedgekeurd waarbij er een sportcomplex zou voorzien worden op de site ‘Van Bever’ tussen de Zavelstraat en de Nijvelsebaan.

Wij hebben jaren geleden dit huis gekocht voor de landelijke en rustige omgeving.

Vooral het zicht vanuit onze tuin op de velden en het heuvelachtig landschap heeft ons overtuigd. Alsook de rust die het landschap en de omgeving ons bieden.

Nu is het zo, dat juist door de komst van een sportcomplex op deze locatie, deze beide voor ons belangrijke aspecten, landelijk zicht en rust, ontzettend verstoord gaan worden. We denken maar aan lichtvervuiling, het zicht op de voetbalvelden, geluidsoverlast tijdens de wedstrijden en de trainingen, het verkeer, enz…..

Wat ons ten zeerste verwondert, is dat wij als betrokkenen (zo beschouwen wij ons toch) op voorhand niet op de hoogte gesteld werden en ineens voor een voldongen feit worden gesteld.

Wat betekent die zogenaamde ‘burgerparticipatie’ voor de gemeente?

Even kort om zeker geen verkeerd beeld te schetsen: Wij zijn totaal niet tegen activiteiten die in en rond de gemeente worden georganiseerd, we houden van de wielerwedstrijden die door de streek komen, de wieler- en wandeltoeristen die de mooie streek bezoeken, ..

Maar een sportcomplex met voetbalterreinen in de achtertuin en de niet te ontkennen gepaard gaande geluids- en lichthinder… dat is absoluut niet wat wij in gedachten hebben bij rustig wonen in Huldenberg.

Wij hopen ten zeerste dat er nog naar onze bezwaren geluisterd wordt en er rekening mee gehouden kan worden, want nu hebben we de spijtige indruk dat alles boven onze hoofden al beslist en goedgekeurd is op de gemeenteraad.

Hopend op een reactie van uwentwege,

 

Met vriendelijke groeten,

Ondergetekende , Adres, Contactgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen jullie krachtige groenbuffers plaatsen rond om rond en  de wijdse zichten behouden? Alle kanten zullen geluidshinder ondervinden!

- Jullie willen het zien als een groene rand van Huldenberg …

à maar er is geen enkele link tussen het centrum en deze site. Al het gemotoriseerd verkeer (en dat zal dagelijks heel wat zijn) zal gebeuren via de Nijvelsebaan via een centrale parking (ongeveer 200 parkeerplaatsen) maar bij wedstrijden zal deze parking onvoldoende zijn en zullen auto’s in alle zijstraten geparkeerd staan

-  Voetwegen doorkruisen het landschap. Het plangebied komt hier niet rechtstreeks mee in aanraking.

à Wel is deze locatie een waar kruispunt voor fiets- en wandelwegen en een rechtstreekse toegangsweg tot de holle weg!

Het plan is niet van rechtswegen MER-plichtig, maar wel ‘screeningsgerechtigd’ In de screeningsnota moet aangetoond worden dat het plan geen aanzienlijjke effecten voor mens- en milieu kan veroorzaken.

Jullie geven aan dat er geen locatie-alternatieven voor handen zijn. We merken toch dat het locatieonderzoek eerder gekleurd is.

Van transparantie is geen sprake!

6. Vooropgestelde doelstellingen voor het RUP zijn:

à inzetten op een goede bereikbaarheid… is hier zeker niet het geval. Denk dat veel jeugdspelers de bergen van Huldenberg niet zullen trotseren. Te voet is het vanuit het centrum nog lastiger… De lijnbussen zijn zeer beperkt.

à Integreren van de bebouwde en landschappelijke ruimte door midden van groen… is te beperkt

à efficiënt ruimtegebruik is NIET transparant

à het beperken van hinder is onvoldoende meegenomen zowel voor onmiddellijk grenzende percelen als de woonwijken in de omliggende omgeving

Bij de beoordelingen van de milieueffecten staat genoteerd dat de geplande ontwikkelingen geen aanleiding geven tot aanzienlijke effecten door geluide in vergelijking met de referentietoestand.

 

Wat is de referentietoestand? Graag toelichting!

Bij de beoordelingen van de milieueffecten staat dat bij de inrichting van het plangebeide aandacht wordt gegeven aan de visuele afscherming van de woongebieden door aanleg van groenbuffers aan de oost- en westrand door een groene inkleding van de terreinen, gebouwen en voorzieningen.

Geluidsoverlast wordt duidelijk geminimaliseerd en is te weinig opgenomen in het milieueffect. Gezien de meeste sportactiviteiten vooral ’s avonds en in het weekend gaan plaatsvinden en gezien de ligging (volledig omringd door woningen/woonwijken) is het noodzakelijk deze geluidsoverlast ernstig te beschouwen. De meeste luidruchtige activiteiten zullen centraal in het plangebied worden voorzien, maar de afscherming beperkt zich voornamelijk tot de visuele afscherming door aanleg van groenbuffers aan de oost- en westrand. Gaan de geluidsoverlasten dan het de noord- en zuidrand niet bereiken?

Jullie geven aan dat de activiteiten binnen het RUP buitensportzone Huldenberg geen aanzienlijke hinder- of gezondheidseffecten veroorzaken.

Het is de taak van het gemeentebestuur om voor een leefbare omgeving te zorgen. Lawaai- en verkeershinder zie ik daar niet onder… Bij psychische problemen: gaat de gemeente steun bieden aan de bewoners die het niet meer zien zitten? Want geloof me dat zijn er wel wat! Heel wat mensen zijn ook bezorgd om de waarde van eigendommen en woningen die zullen dalen, want wie wil nu verkeer- en geluidshinder 7/7?

Naar veiligheid worden geen effecten verwacht door het RUP. De opmaak van een ruimtelijk veiligheidsplan is niet nodig?

Aangezien we spreken over dagelijks heel wat verkeer dat zich van en tot deze site verplaatst denken wij dat een veiligheidsplan zeker moet voorzien worden. Denk dat we het kunnen vergelijken met een schoolpoort waar kinderen aan- en af worden gehaald. Mensen die gehaast zijn, snel moeten droppen…

Bijkomende effecten door geluids- of lichthinder kunnen beperkt gaan optreden? Echt? Dagelijks buiten de werkuren? Is dat beperkt? Dat het geen impact heeft op de gezondheid durf in twijfel te trekken. Denk dat rust essentieel is om de batterijen op te laden. De geluidsoverlast zal omwonende zeker parten spelen en effect hebben op slaap en gezondheid!

11. Als suggesties wordt voorgesteld:

- voldoende aandacht hebben voor gerichte verlichting van de sportvelden.

à Maar ook beperken vinden we essentieel.

- voldoende aandachten hebben voor inplanting van gebouwen en groenbuffering

à transparantie van welke gebouwen er zullen geplaatst worden? Inplanting? Groenbuffer niet alleen voor het zicht maar eveneens voor geluid van naaste en verdere woonwijken

- het autovrij of autoluw maken van de Nijvelsebaan vanaf de parking i.f.v. de veiligheid van zwakke weggebruikers.

à Vrij naïef met een organisatie met zoveel leden en een dagelijks afzetten en ophalen van spelers. Ook in het weekend na een glaasje teveel… maken we de omliggende straten onveilig voor zwakke weggebruikers. Noodzakelijke maatregelen moeten verder onderzocht en gemonitord worden? Kan dit vooraf?

 

Hoogachtend,

Ondergetekende , Adres, Contactgegevens

 

-

-